POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22 stycznia 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

30 stycznia 2019 10:15

Załączniki:

zp27132019__20190122__ogloszenie_o_zamowieniu_bzp.pdf [224.99 KB]

zp27132019__20190122__siwz.pdf [1.06 MB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_1.docx [106.22 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_2.docx [90.16 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_3.docx [86.2 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_4.docx [85.14 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_5.docx [84.28 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_6.docx [84.48 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_7.docx [84.6 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_8.docx [84.82 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_9.docx [84.16 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_10.docx [84.08 KB]

zp27132019__20190122__zalacznik_nr_11.docx [86.67 KB]

zp27132019__20190130__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [62.31 KB]

Ogłoszenia powiązane: