POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 grudnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

13 grudnia 2018 10:15

Załączniki:

zp271442018__20181205__ogloszenie_bzp.pdf [225.46 KB]

zp271442018__20181205__siwz.pdf [1.09 MB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_1.docx [111.24 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_2.docx [89.11 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_3.docx [83.9 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_4.docx [85.11 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_5.docx [84.25 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_6.docx [86.72 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_7.docx [86.83 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_8.docx [84.8 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_9.docx [84.12 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_10.docx [84.06 KB]

zp271442018__20181205__zalacznik_nr_11.docx [86.61 KB]

zp271442018__20181213__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [64.04 KB]

Ogłoszenia powiązane: