Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu zewnętrznego tzw. bilansu zamknięcia i otwarcia w Gminie Purda za okres od 2014 r. do 2018 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 listopada 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu zewnętrznego tzw. bilansu zamknięcia i otwarcia w Gminie Purda za okres od 2014 r. do 2018 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Usługi

Procedura

07 grudnia 2018 15:00

Załączniki:

zp271452018__zapytanie_ofertowe.pdf [198.89 KB]

zp271452018__zalacznik_nr_1.docx [245.55 KB]

zp271452018__zalacznik_nr_2.docx [244.8 KB]

zp271452018__zalacznik_nr_3.docx [244.51 KB]

zp271452018__zalacznik_nr_4.docx [244.54 KB]

zp271452018__zalacznik_nr_5.docx [245.23 KB]