Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2018/2019”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 września 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2018/2019”

Dostawy

Procedura

Załączniki:

zp271302018__20180921__informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [64.37 KB]

zp271302018__20180925__ogloszenie.pdf [55.06 KB]