Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda - RPWM.03.01.00-28-0043/17

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 września 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda - RPWM.03.01.00-28-0043/17

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

24 października 2018 10:15

Załączniki:

zp271222018__ogloszenie_1.pdf [286.53 KB]

zp271222018__ogloszenie_2.pdf [117.89 KB]

zp271222018__siwz.pdf [1.42 MB]

zp271222018__20180913__zalacznik_1_wzor_umowy.docx [185.54 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_2_formularz_oferta.docx [106.02 KB]

zp271222018__zalacznik_3_jedz.pdf [89.07 KB]

zalacznik_3_jedz.xml [122.54 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_4_oswiadczenie_gr_kapital.docx [102.9 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_5_wykaz_uslug.docx [102.21 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_6_wykaz_osob.docx [102.07 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_7_fwf.docx [105.73 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_8_oswiadczenie_rodo.docx [82.79 KB]

zp271222018__20180913__zalacznik_9_zobowiazanie.docx [85 KB]

zp271222018__20180924__ogloszenie.pdf [51.39 KB]

zp271222018__20180925__ogloszenie.pdf [53.7 KB]

zp271222018__20181003__ogloszenie.pdf [269.87 KB]

zp271222018__20181009__ogloszenie.pdf [480.77 KB]

Ogłoszenia powiązane: