Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda oraz dla uczniów niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21 sierpnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Purda oraz dla uczniów niepełnosprawnych do placówki w Olsztynie w roku szkolnym 2018/2019”

Załączniki:

zp271252018__20180821__ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [148.97 KB]

siwz.pdf [1.23 MB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_1.docx [42.8 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_2.docx [19.25 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_3.docx [18.29 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_4.docx [19.5 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_5.docx [17.91 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_6.docx [18.15 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_7.docx [18.28 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_8.docx [18.83 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_9.docx [17.48 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_10.docx [16.48 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_11.docx [18.79 KB]

zp271252018__20180821__zalacznik_nr_12.docx [24.77 KB]

zp271252018__20180824__ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [119.56 KB]

zp271252018__ogloszenie.pdf [120.62 KB]

zp271252018__20180829__informacja_art_86_ust_5.pdf [55.19 KB]

zp271252018__20180911__ogloszenie.pdf [64.2 KB]

Ogłoszenia powiązane: