Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 sierpnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda"

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

31 sierpnia 2018 10:15

Załączniki:

zp271272018__20180816__ogloszenie_bzp.pdf [223.65 KB]

zp271272018__siwz.pdf [1.39 MB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_1.docx [45.73 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_2.docx [18.22 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_3.docx [15.46 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_4.docx [19.5 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_5.docx [17.83 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_6.docx [16.99 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_7.docx [17.85 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_8.docx [17.89 KB]

zp271272018_20180816_zalacznik_nr_9

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_10.docx [16.66 KB]

zp271272018__20180816__zalacznik_nr_11.docx [18.83 KB]

zp271272018__20180822__ogloszenie_wyjasnienie_tresci_siwz.pdf [241.36 KB]

ZP.271.27.2018 - Załącznik nr 9A - NOWA KALETKA - ZAKRES ROBÓT 1_2000

zp271272018__20180824__odpowiedzi_na_pytania.pdf [263.42 KB]

zp271272018__20180827__odpowiedzi_na_pytaniapdf.pdf [54.33 KB]

zp271272018__20180831__informacja_art_86_ust_5.pdf [65.4 KB]

Ogłoszenia powiązane: