„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 sierpnia 2018

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 11 A
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
504 438 986
89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
i wyposażeniem dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim”

Dostawy

W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem korespondencję należy kierować na adres e-mail: osp.klebarkwielki@gmail.com lub osp.klebarkwielki@purda.pl.
Zamawiający korzysta ze środków komunikacji udostępnionych przez Urząd Gminy w Purdzie, takich jak strona internetowa: www.purda.pl, www.bip.purda.pl, numer faksu: 89 512 22 80, godziny otwarcia Urzędu Gminy w Purdzie: poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 15:30

Procedura

Przetarg nieograniczony

10 sierpnia 2018 10:00

Załączniki:

ogloszenie_osp.pdf [547.87 KB]

siwz [930.31 KB]

02__zalacznik_nr_1_do_siwz__nowy.docx [494.31 KB]

02a__zalacznik_nr_1_do_umowy__nowy.docx [500.89 KB]

03__zalacznik_nr_2_do_siwz__nowy.docx [489.27 KB]

04__zalacznik_nr_3_do_siwz__nowy.docx [491.62 KB]

05__zalacznik_nr_4_do_siwz__nowy.docx [491.15 KB]

06__zalacznik_nr_5_do_siwz__nowy.docx [492.01 KB]

07__zalacznik_nr_6_do_siwz__nowy.docx [38.16 KB]

08__zalacznik_nr_7_do_siwz__nowy.docx [490.79 KB]

ogloszenie_o_zmianie_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_siwz.pdf [67.02 KB]

informacja_osp.jpg [423.1 KB]

ospzp27112018__ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [79.37 KB]