Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno-bitumicznej na istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej na odcinku 85 mb na dz. nr 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda, gm. Purda"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 sierpnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno-bitumicznej na istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej na odcinku 85 mb na dz. nr 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda, gm. Purda"

Roboty budowlane

Procedura

08 sierpnia 2018 12:00

Załączniki:

7011392018.pdf [581.12 KB]

7011392018__zal1.pdf [233.99 KB]