"Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk na odcinku 120 mb na dz. nr 170/2 obręb Patryki, w miejscowości Patryki gm. Purda"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 sierpnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

"Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk na odcinku 120 mb na dz. nr 170/2 obręb Patryki, w miejscowości Patryki gm. Purda"

Roboty budowlane

Procedura

08 sierpnia 2018 09:00

Załączniki:

7011372018.pdf [531.76 KB]

7011372018__zal1.pdf [250.13 KB]

7011372018__zal2.pdf [204.11 KB]