"Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk na odcinku 147 mb na dz. nr 252; 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda, gm. Purda"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 sierpnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

"Remont nawierzchni utwardzonej drogi gminnej polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk na odcinku 147 mb na dz. nr 252; 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda, gm. Purda"

Roboty budowlane

Procedura

08 sierpnia 2018 11:00

Załączniki:

7011362018.pdf [536.79 KB]

7011362018__zal1.pdf [275.22 KB]

7011362018__zal2.pdf [205.67 KB]