Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od km 0+000 do km 0+147 na dz. Nr 101/1, 252, 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda gm. Purda”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 lipca 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od km 0+000 do km 0+147 na dz. Nr 101/1, 252, 406/1 obrębu Purda, w miejscowości Purda gm. Purda”.

Roboty budowlane

Procedura

23 lipca 2018 10:30

Załączniki:

purda__zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf [53.83 KB]

zalacznik_1.pdf [4.37 MB]