POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI TRĘKUS"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 lipca 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ PN.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI TRĘKUS"

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

30 lipca 2018 10:15

Załączniki:

droga_trekus__zp271212018__20180713__ogloszenie.pdf [224 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__siwz.pdf [1.14 MB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_1.pdf [750.09 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_2.docx [20.59 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_3.docx [14.38 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_4.docx [21.97 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_5.docx [20.46 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_6.docx [19.2 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_7.docx [19.97 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_8.docx [20.08 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_9__1.pdf [6.1 MB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_9__2.pdf [226.74 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_9__3.pdf [3.65 MB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_10.docx [18.71 KB]

droga_trekus__zp271212018__20180713__zalacznik_nr_11.docx [19.71 KB]

Ogłoszenia powiązane: