Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa drogi we wsi Trękus"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22 czerwca 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa drogi we wsi Trękus"

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

10 lipca 2018 10:15

Załączniki:

droga_trekus_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [224 KB]

droga_trekus_siwz.pdf [1.14 MB]

droga_trekus_zalacznik_nr_1_do_siwz.docx [54.4 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_2_do_siwz.docx [20.59 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_3_do_siwz.docx [14.38 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_4_do_siwz.docx [21.97 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_5_do_siwz.docx [20.46 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_6_do_siwz.docx [19.2 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_7_do_siwz.docx [19.97 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_8_do_siwz.docx [20.08 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_9_do_siwz_1.pdf [6.1 MB]

droga_trekus_zalacznik_nr_9_do_siwz_2.pdf [226.74 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_9_do_siwz_3.pdf [3.65 MB]

droga_trekus_zalacznik_nr_10_do_siwz.docx [18.71 KB]

droga_trekus_zalacznik_nr_11_do_siwz.docx [19.71 KB]

Droga_Trekus_Informacja_art_86_ust_5 [40.74 KB]

Droga_Trekus_ZP.271.18.2018_11.07.2018 [44.43 KB]

Ogłoszenia powiązane: