Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28 maja 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Załączniki:

Kruszywo_2_Art.38_ust.4_modyfikacja_SIWZ [1.07 MB]

Ogłoszenia powiązane: