Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną przy realizacji projektu pn.: "Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda)"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28 maja 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną przy realizacji projektu pn.: "Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda)"

Załączniki:

Park_Patryki_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia [80.3 KB]

Park_Patryki_Art.38_ust.4_modyfikacja_SIWZ [1.87 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_10_v.2 [8.57 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_11 [177.87 KB]

Ogłoszenia powiązane: