Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną przy realizacji projektu pn.: "Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda)"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 maja 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną przy realizacji projektu pn.: "Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda)"

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

11 czerwca 2018 10:15

Załączniki:

Park_Patryki_Ogłoszenie_o_zamówieniu [264.45 KB]

Park_Patryki_SIWZ [3.15 MB]

Park_Patryki_Załączniki_nr_2-8_do_SIWZ [126.11 KB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_1 [8.43 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_2 [138.05 KB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_3 [4.94 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_4 [5.02 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_5 [5.94 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_6 [7.56 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_7 [7.88 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_8 [7.43 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_9 [5.31 MB]

Park_Patryki_Koncepcja_projektowa_Załącznik_nr_9_do_SIWZ_10 [14.7 MB]

Ogłoszenia powiązane: