Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27 kwietnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Roboty budowlane

Procedura

Załączniki:

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty [63.35 KB]

Ogłoszenia powiązane: