"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obudowa istniejącej studni głębinowej w Klewkach"

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 kwietnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obudowa istniejącej studni głębinowej w Klewkach"

Roboty budowlane

Procedura

Załączniki:

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_zamówieniu_v.2 [288.1 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_SIWZ_v.2 [3.18 MB]

Kanalizacja_Szczęsne_SST_N_v.2

Kanalizacja_Szczęsne_Zadanie_1_A_v.2

Kanalizacja_Szczęsne_Zadanie_1_B_v.2

Kanalizacja_Szczęsne_Zadanie_1_C_v.2

Kanalizacja_Szczęsne_Zadanie_2_D_v.2

Kanalizacja_Szczęsne_Rysunki_v2

Kanalizacja_Szczęsne_Dok._Geo_v2

Kanalizacja_Szczęsne_Załączniki_2-8_edytowalne_v2 [100.85 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_zapytaniach_do SIWZ_v.2 [93.09 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_art._86_ust.5_v2 [67.21 KB]

Ogłoszenia powiązane: