Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 kwietnia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Załączniki:

Termo_Butryny_Ogłoszenie_o_zamówieniu_v.2 [255.54 KB]

Termo_Butryny_SIWZ_v.2 [3.1 MB]

Termo_Butryny_Dokumentacja_projektowa_v.2 [15.14 MB]

Termo_Butryny_SIWZ_Doprecyzowanie_v.2 [97.81 KB]

Termo_Butryny_Załączniki_2-8_edytowalne_v.2 [125.26 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia [93.79 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_art.86_ust.5_v2 [53.11 KB]

Ogłoszenia powiązane: