Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Butrynach”

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

04 kwietnia 2018 10:15

Załączniki:

Termo_Butryny_Ogłoszenie_o_zamówieniu [253.66 KB]

Termo_Butryny_SIWZ [32.08 MB]

Termo_Butryny_Dokumentacja_projektowa [13.39 MB]

Termo_Butryny_Załączniki_2-8_edytowalne [349.2 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_treści_SIWZ_v.1 [52.25 KB]

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [1.24 MB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_treści_SIWZ_v.2 [126.2 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_treści_SIWZ_v.2_Zał_1 [82.41 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_treści_SIWZ_v.2_Zał_2 [232.93 KB]

Termo_Butryny_Wyjaśnienie_art.86_ust.5_ustawy_Pzp [33.03 KB]

Ogłoszenia powiązane: