"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obudowa istniejącej studni głębinowej w Klewkach" - CZĘŚĆ 1

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 marca 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obudowa istniejącej studni głębinowej w Klewkach" - CZĘŚĆ 1

Roboty budowlane

UWAGA! Ze względu na duży rozmiar dokumentacji Postępowanie jest zamieszczone na BIP Purda w dwóch Ogłoszeniach o zamówieniu

Procedura

Przetarg nieograniczony

19 marca 2018 10:15

Załączniki:

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_zamówieniu [275.51 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_SIWZ [30.21 MB]

Kanalizacja_Szczęsne_Załączniki_2-8_edytowalne [99.11 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_SST_N.

Kanalizacja_Szczęsne_Zadanie_1_A

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_zapytaniach_do_SIWZ_odpowiedzi_Zamawiającego [95.59 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_Ogłoszenie_o_zapytaniach_do_SIWZ_odpowiedzi_Zamawiającego_v.2 [143.41 KB]

Kanalizacja_Szczęsne_Informacja_art. 86 ust.5_Pzp. [85.08 KB]

Ogłoszenia powiązane: