Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wycinki i trzebieży drzewostanu przy realizacji Projektu pn. „Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda).”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 lutego 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wycinki i trzebieży drzewostanu przy realizacji
Projektu pn. „Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda).”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Załączniki:

Wycinka18_Ogłoszenie_art. 92_ust. 2 [57.39 KB]

Ogłoszenia powiązane: