Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wycinki i trzebieży drzewostanu przy realizacji Projektu pn. „Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda).”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 lutego 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wycinki i trzebieży drzewostanu przy realizacji
Projektu pn. „Rewaloryzacja Parku w Patrykach (gmina Purda).”

Usługi
poniżej 30 tys. euro

Procedura

Przetarg nieograniczony

21 lutego 2018 10:15

Załączniki:

Wycinka18_Oglszoszenie_o_zamówieniu [230.66 KB]

Wycinka18_SIWZ [15 MB]

Wycinka18_Załącznik nr 8 do SIWZ [840.25 KB]

Wycinka18_Załącznik nr 8.1 do SIWZ [2.12 MB]

Wycinka18_Inf. art. 86 ust. 5 [75.82 KB]

Ogłoszenia powiązane: