Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09 lutego 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Dostawy

Procedura

Załączniki:

Kruszywo18_Ogłoszenie_art. 92 ust. 2 Pzp [48.52 KB]

Ogłoszenia powiązane: