Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 stycznia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2018 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda

Dostawy
powyżej 30 tys. euro

Procedura

Przetarg nieograniczony

06 lutego 2018 10:15

Załączniki:

Kruszywo18_Ogłoszenie_o_zamówieniu [224.15 KB]

Kruszywo18_SIWZ [12.62 MB]

Kruszywo18_Załączniki_edytowalne [58.72 KB]

Kruszywo18_Inf._art. 86 ust.5 [68.36 KB]

Ogłoszenia powiązane: