Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Wojt Gminy Purda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. Szczegóły w załączniku.

Opublikowano: 30 stycznia 2020 12:03

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 481

Załączniki:

Zarządzenie Nr 17/2020 [353.43 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego [59.38 KB]