INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE

W dniu 30 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Stary Olsztyn złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej."

Tytuł zadania publicznego: Udział druzyny "Błękitni" Stary Olsztyn w rozgrywkach B-klasy piłki nożnej organizowanych przez W-M ZNP w roku 2019.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: w.czarnota@purda.pl

Treść oferty znajduje się na stronie www.bip.purda.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

Opublikowano: 05 sierpnia 2019 10:20

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 262

Załączniki:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [172.89 KB]