(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o ocenie formalnej ofert złożonych w ramach konkursu otwartego ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano: 06 maja 2019 10:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 367

Załączniki:

Protokół z oceny merytorycznej ofert. [86.87 KB]

Protokół z oceny formalnej ofert. [63.76 KB]

Załącznik do protokołu z oceny formalnej ofert. [91.32 KB]