Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych - Purda, Nowa Kaletka

 

Purda, dnia 12 listopada 2020 roku

 

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego 
z przeznaczeniem na lokale socjalne – Purda 12 m. 2, Nowa Kaletka 26 m. 1

 

Do tutejszego urzędu wpłynęły cztery wnioski o przydział lokalu socjalnego, położonego w miejscowości Purda, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda. Każdy z przedmiotowych wniosków wpłynął w wyznaczonym terminie, tj,. do dnia 24 września 2020 roku do godz. 15.30. Złożone wnioski były kompletne, zawierały wymagane informacje i załączniki.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie przeprowadzili wizje terenowe obecnie zajmowanych lokali trzech wnioskodawców z czego zostały sporządzone protokoły. Ponadto dostarczono do tutejszego urzędu informację o pobieranych świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Nie została przeprowadzona wizja terenowa u jednego z wnioskodawców, gdyż została przedstawiona umowa dotychczasowego najmu ze szczegółowym opisem przedmiotu najmu. Ponadto obecnym adresem zamieszkania oraz ostatnim adresem zameldowania wnioskodawcy nie był teren Gminy Purda.

Na podstawie złożonych dokumentów, Komisja Mieszkaniowa stwierdziła, że łączne kryteria najmu zostały spełnione tylko przez jednego z wnioskodawców, tj. kryterium dochodowe, kryterium nie posiadania własnego lokalu mieszkalnego oraz kryterium zamieszkiwania w lokalu o nadmiernym zaludnieniu.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji i zapoznaniu się z sytuacją mieszkaniową, rodzinną i materialną osób ubiegających się o lokal socjalny w miejscowości Purda, Komisja Mieszkaniowa rozstrzyga o przyznaniu w/w lokalu pani Eleonorze Toś.

Do tutejszego urzędu nie wpłynął żaden wniosek o przydział lokalu socjalnego, położonego w miejscowości Nowa Kaletka, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda.

W związku z powyższym Komisja Mieszkaniowa rozstrzyga o przyznaniu w/w lokalu Pani Annie Bulińskiej, która posiada wyrok eksmisyjny Sygn. Akt I C 1278/01. Zgodnie z §2 pkt 2 uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda, lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom wobec, których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej.

Opublikowano: 12 listopada 2020 11:12

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 270

Załączniki:

skan_decyzji_z_dn_12112020r.pdf [78.18 KB]