Informacja o wpłynięciu uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego

Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego, złożone 29.07.2020 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi oraz Ochotniczą Straż Pożarną „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 12.08. 2020 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: ug@purda.pl

Treść ofert znajduje się w załacznikach. 

Opublikowano: 03 sierpnia 2020 15:15

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 251

Załączniki:

osp_nowa_wies.pdf [236.32 KB]

osp_klebark.pdf [206.21 KB]