(link otworzy duże zdjęcie)

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Purda informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 lipca 2019 r. KASA w Urzędzie Gminy w Purdzie zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2019 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Purda można dokonywać bez żadnych opłat w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w Oddziale w Purdzie na rachunek bankowy o numerze:

OPŁATA ZA WODĘ:  97 8838 0005 2016 0800 2001 0038

PODATKI, OPŁATY ZA ODPADY, CZYNSZ I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001

Należności można uregulować również gotówką – w kasie  Banku Spółdzielczego w Szczytnie oddział w Purdzie.

Od dokonywanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.


Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Opublikowano: 18 lipca 2019 14:15

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2866