(link otworzy duże zdjęcie)

UWAGA SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU GMINY !!!

Zarządzenie Nr 80/2019

Wójta Gminy Purda

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 14 czerwca 2019 roku.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na okres upałów, tj.: od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Purda.

§ 2.

1)    Od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 13 czerwca 2019 r. Urząd Gminy funkcjonować będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

2)    Dnia 14 czerwca 2019 r. Urząd Gminy funkcjonować będzie od godziny 7:30 do 13:00.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2019 r.

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

 

 

 

                                                                                                                      

Opublikowano: 12 czerwca 2019 11:10

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1240

Załączniki:

zarządzenie nr 80/2019 [34.11 KB]