(link otworzy duże zdjęcie)

Kanalizacja to nie kosz na śmieci

Szanowni Państwo !

Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacyjnych o należyte z nich korzystanie. Różne odpadki i części stałe, nawet rozdrobnione należy wyrzucać do kosza na śmieci a nie do sedesu. Dlaczego ?
Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.
Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane , aby przyjmować ścieki z naszych domów - nieczystości sanitarne: z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC.
Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, o których mówimy dalej, to wcześniej czy później powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach, a jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię , następstwem czego jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.
Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do sedesów :
•    artykułów higieny osobistej: podpasek, tamponów, nawilżonych chusteczek i środków higienicznych z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie , materiałów opatrunkowych, igieł itp.
•    ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę.
•    niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
•    materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory.
•    tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej.
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.
Każdego roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie, usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z tych może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków .
Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  bez uprzedniego zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków , a także nie stosowanie  się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. Ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Opublikowano: 21 lutego 2019 13:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 771