(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o próbie gazociągu wysokiego ciśnienia w Szczęsnem

Przedsiębiorstwo KREKOM s.c. zawiadamia, że w związku z przebudową sieci gazu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa odcinek P-R obręb geodezyjny nr 27 Szczęsne gmina Purda na działkach nr 298/4, 298/5, 298/7 298/8 w dniach 28-01-2019 r. do 1-02-2019 r. przeprowadzone zostaną n/w próby wytrzymałości i szczelności:

  • gazociągu DN 150 próba hydrauliczna, gdzie czynnikiem próbnym będzie woda - ciśnienie próby szczelności 6.05 MPa i wytrzymałości ciśnienie 8.25 MPa.
  • by-pasuu DN 80 próba pneumatyczna, gdzie czynnikiem próbnym będzie azot - ciśnienie próby szczelności 6.05 MPa i wytrzymałości ciśnienie 6.88 MPa.

Uwaga!

W czasie prowadzenia prób przebywanie osób postronnych na terenie, który na czas prób oznakowany zostanie tablicami ostrzegawczymi o przeprowadzonej próbie jest zabrionione! 

Opublikowano: 22 stycznia 2019 15:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 728