INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Marcinkowo, Bałdy

Purda, dnia 23 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego:

 

 1. 1.      Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer
  147/1 o powierzchni 0,0356 ha o numerze KW OL1O/00053342/8, położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo – cena wywoławcza 64 313,00 zł.
  Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

 1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 1/42 o powierzchni 0,0637 ha
  o numerze KW OL1O/00045937/7 oraz nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer
  1/43 o powierzchni 0,0588 ha o numerze KW OL1O/00045938/4, położone w obrębie geodezyjnym Bałdy – sprzedaż łączna, cena wywoławcza 31 238,00 zł
  . Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

 

Opublikowano: 23 sierpnia 2018 15:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 330

Załączniki:

wynik_przetargu_23082018.pdf [48.51 KB]