(link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ PRZEPROWADZONYCH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

Purda, dnia 23 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ

PRZEPROWADZONYCH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda odbyły się I rokowania przeprowadzone po drugim przetargu ustnym nieograniczonym 
zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/76 o powierzchni 0,0772 ha położona 
    w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 
    33 000,00 zł. 
    Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła 33 000,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Zaliczka wynosiła 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wpłacona została 1 zaliczka.

Przed rokowaniami złożona została 1 oferta.

Do uczestniczenia w rokowaniach dopuszczono 1 ofertę, gdyż zostały spełnione warunki rokowań, umieszczone w ogłoszeniu o sprzedaży działki w trybie rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.

Do uczestniczenia w rokowaniach nie dopuszczono 0 ofert.

W wyniku przeprowadzonych rokowań osiągnięto następującą cenę ostateczną:  34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Nabywcą został Pan Arkadiusz Wasilewski.

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 23 sierpnia 2018 14:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 436

Załączniki:

wynik_rokowan.pdf [56.99 KB]