Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Purda, dnia 10 sierpnia 2018 roku

 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była:

 

  1. 1. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/11 o powierzchni 0,2609 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 59 537,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług,

 

  1. 2. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/12 o powierzchni 0,2543 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 48 266,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 10 sierpnia 2018 12:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 264

Załączniki:

skan_informacji_prejlowo.pdf [40.91 KB]