(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o wolnych pomieszczeniach z możliwością adaptacji na lokale komunalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego - Marcinkowo

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda

 

podaje do publicznej wiadomości informację 
o wolnych pomieszczeniach z możliwością adaptacji na lokale komunalne,  wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminnego 
i informuje o naborze wniosków na przedmiotowe pomieszczenia

 

  1. Pomieszczenie numer 3, położone w budynku oznaczonym numerem porządkowym 
    23 w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/3 o powierzchni 0,2631 ha, numer KW OL1O/00042828/9 – obowiązujący czynsz najmu wynosi 2,00 zł netto/ mmiesięcznie.

Pomieszczenie położone jest na parterze budynku, składa się z jednego pokoju, którego powierzchnia użytkowa wynosi 27,56 m2.

 

  1. Pomieszczenie numer 4, położone w budynku oznaczonym numerem porządkowym 
    23 w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/3 o powierzchni 0,2631 ha, numer KW OL1O/00042828/9 – obowiązujący czynsz najmu wynosi 2,00 zł netto/ mmiesięcznie.

Pomieszczenie położone jest na parterze budynku, składa się z jednego pokoju, którego powierzchnia użytkowa wynosi 25,06 m.

 

Do podanych stawek czynszu najmu pomieszczeń, przedstawionych w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji dolicza się opłaty za media.

Terminy wnoszenia opłat oraz ich aktualizacji zostaną ustalone i zapisane w umowie najmu.

Nieruchomości opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania niniejszej informacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Purdzie - parter, pokój nr 1, Purda 19, 11-030 Purda.

  1. Wymagane dokumenty:

1)  Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu – Załącznik nr 1.

2) Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikowanym do uzyskania lokalu komunalnego.

3)  Oświadczenie o stanie majątkowym.

4)  Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.

  1. Wzór wniosku w załączeniu do pobrania na stronie internetowej Gminy Purda; www.purda.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie 
    w pokoju nr 1.

 

Osoby ubiegające się o przydział pomieszczenia z możliwością adaptacji na lokal komunalny

proszone są o złożenie wniosku 

do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 15:30

w Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie

(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 9 marca 2018 roku

 

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Siemieńczuk

tel. 89 522 89 62

 

Opublikowano: 09 marca 2018 07:30

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 465

Załączniki:

zalacznik_nr_1__wniosek_o_przydzial_lokalu_mieszkalnego_marcinkowo.odt [15.26 KB]

skan_informacji_o_wolnych_pomieszczeniach.pdf [87.9 KB]