(link otworzy duże zdjęcie)

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Informuję, że XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda

odbędzie się 16 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 1530 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

 

Proponowany porządek obrad:

 Lp.

Nazwa porządku obrad

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad (w przypadku zmian).

3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na rok 2017.

4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.

5.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Purda".

6.

Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

Opublikowano: 16 czerwca 2017 08:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 582