(link otworzy duże zdjęcie)

Nabór na stanowisko inspektora ds. komunalnych

Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunalnych  w Urzędzie Gminy w Purdzie.

Najważniejsze wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku ochrona środowiska,

f) nieposzlakowana opinia,

g) staż pracy - 3 lata.

Opublikowano: 30 października 2020 12:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 469

Załączniki:

ogloszenie_o_naborze.pdf [450.15 KB]

kwestionariusz_osobowy.docx [14.3 KB]