Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

Projekt podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Purda.

Termin rozpoczęcia konsultacji - 19 października 2020 r., planowany termin zakończenia konsultacji - 5 listopada 2020 r. 

Projekt "Programu...", zarządzenie Wójta o konsultacjach oraz formularz zgłaszania uwag - w załącznikach.

Opublikowano: 02 października 2020 13:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 94

Załączniki:

projekt__roczny_program_wspolpracy_gminy_purda_z_organizacjami_2021.pdf [226.96 KB]

formularz_zglaszania_uwag.docx [22.6 KB]

zarzadzenie_1632020.pdf [117.02 KB]