(link otworzy duże zdjęcie)

Zaproszenie na debatę oświatową

Wójt Gminy Purda serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na DEBATĘ OŚWIATOWĄ poświęconą badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec szkół i placówek oświatowych w naszej gminie. Debata odbędzie się w hali sportowej w Marcinkowie 22 września 2020 r., w godz.1400-1645

Pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju oświaty w gminie Purda poprzez wspomaganie podejmowanych przez nasze szkoły i przedszkola działań. Ich efekty będą dużo lepsze, jeśli Państwo nas wspomożecie. Chcemy poznać Państwa zdanie na temat funkcjonowania lokalnej oświaty, Wasze oczekiwania i potrzeby.

Przed polską edukacją stają nowe wyzwania. Najważniejszym z nich staje się kształcenie u naszych uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie i poruszaniu się na rynku pracy. Chcemy, aby nasza lokalna edukacja odpowiadała na wyzwania, jakie niesie XXI wiek. Dlatego też, aby wspierać nasze szkoły i przedszkola, Gmina Purda bierze udział w projekcie „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Cele projektu:

- opracowanie planu rozwoju oświaty w gminie Purda

- wsparcie szkół i przedszkoli w podniesieniu jakości kształcenia

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów. 

Program:

14.00                    powitanie uczestników

14.10 – 14.30      zapoznanie uczestników z celami, założeniami projektu

14.35 – 16. 00     panel dyskusyjny

16.00 – 16.15      przerwa

16.15 – 16.45      podsumowanie debaty, zakończenie

Opublikowano: 09 września 2020 09:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 219