(link otworzy duże zdjęcie)

Nabór wniosków w nowych konkursach - LGD Południowa Warmia

Konkursy są adresowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego. Można aplikować o środki PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Południowa Warmia w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Szczegółowe informacje:

Nabór 01/2020/P - Zakładanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2020/R - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020/I - Budowa i przebudowa infrastruktury

Nabór 4/2020/PR - Promowanie obszaru LSR

Nabór 5/2020/A - Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

9 i 10 września odbędą się bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, chcących uzyskać dofinansowanie.

 Miejsce; Biuro Terenowe LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

  • podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - 9 września 2020r. godzina 17:00 – środa
  • budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, działania informacyjno-promocyjne, wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne - 10 września 2020r. godzina 17:00 – czwartek

ZGŁOSZENIA należy przesłaćna formularzu zgłoszeniowym mailem na adres: lgd@poludniowawarmia.pl najpóźniej na 2 dni przed terminem spotkania a podpisaną klazulę RODO należy przekazać pracownikowi biura LGD przed spotkaniem.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wypełnionego i podpisanego zgłoszenia nie będą mogły wejść na teren biura LGD Południowa Warmia.

UWAGA! Z powodu sytuacji pandemicznej w kraju i obowiązujących obostrzeń sanitarnych oraz obowiązywania limitu osób na spotkaniach, maksymalna liczba osób na jedno spotkanie nie może przekroczyć 40.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, zorganizowane zostaną kolejne spotkania. Każda osoba chcąca wziąć udział w spotkaniu musi w trakcie całego spotkania używać maskę zakrywającą nos i usta, musi stosować rękawiczki jednorazowe, dezynfekować dłonie płynem udostępnionym przez organizatora spotkania, utrzymywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. oraz musi stosować się do instrukcji i uwag organizatora spotkania. Każdą instytucję, firmę, NGO na spotkaniu może reprezentować tylko jedna osoba.

http://www.poludniowawarmia.pl/post/171_nowe_nabory_2020

Opublikowano: 08 września 2020 08:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 117