(link otworzy duże zdjęcie)

Wyremontowana droga gminna w Klebarku Małym

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda” - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – droga jednokierunkowa (odc. A). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Gminy Purda.

Inwestycja obejmuje:

nową nawierzchnię jezdni i ciąg pieszy;

ścieżkę rowerową oraz stanowisko bike&ride

zjazdy publiczne i indywidualne;

zatokę autobusową;

oświetlenie uliczne;

podziemny system odwodnienia i rowy drogowe;

przepusty pod koroną drogi i zjazdami;

mury oporowe;

usunięcie kolizji infrastruktury technicznej;

oznakowanie pionowe i poziome a także przydrożne trawniki

 

Roboty budowlane wykonała firma z Silic Zakład Handlowy „KASIA” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę CIVPRO Usługi Projektowo-Pomiarowe z Gdańska.

Koszt robót budowlanych - netto: 2 945 931,65 złotych + VAT 23%, kwota brutto: 3 623 495,93 zł.

Projekt Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda” - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – droga jednokierunkowa (odc. A), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.4. – „Zrównoważony transport miejski”, Poddziałanie 4.4.1- „Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


 

Opublikowano: 15 lipca 2020 11:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 310

Droga w Klebarku Małym po remoncie