(link otworzy duże zdjęcie)

Remont drogi w Ostrzeszewie

Realizujemy kolejną inwestycję drogową w ramach Funduszu Dróg Samorzadowych na terenie gminy - remont drogi gminnej w Ostrzeszewie, prowadzącej do dużego osiedla mieszkaniowego we wsi (długość 338 m).

Remont obejmuje:

  • korytowanie i profilowanie podłoża;
  • ustawienie krawężników betonowych;
  • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z nadaniem jednostronnego spadku;
  • ułożenie rur osłonowych na istniejące sieci infrastruktury;
  • wykonanie drenażu dwóch studni oraz wykonanie 7 studzienek ściekowych;
  • odtworzenie i dostosowanie wysokości zjazdów do posesji;
  • wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych i trzech przejść dla pieszych na wzniesieniach, które stanowią również progi zwalniające;
  • wykonanie poboczy z kruszywa,
  • wyznaczenie 2 przystanków dla przewozów zbiorowych (po każdej stronie drogi).

Droga zostanie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi. Po wprowadzeniu oznakowania D-40 „Strefa ruchu zamieszkania” ciąg drogi będzie pełnić również funkcję ścieżki rowerowej i pieszej.

Remont wykonuje firma Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski z Zalbek, wartość umowy: 610 449,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina Purda”.

Opublikowano: 13 lipca 2020 10:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 352