(link otworzy duże zdjęcie)

"Szlakiem historii i przyrody po gminie Purda"

"Szlakiem historii i przyrody po gminie Purda" to zadanie realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną "Pogranicze Warmii i Mazur"  w partnerstwie z Gminą Purda i  Ochotniczą Strażą Pożarną "Pomoc Maltańska" w Klebarku Wielkim. Celem zadania jest promocja cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie miejsc w gminie Purda.

W ramach zadania opracowano i wydano publikację o charakterze reportersko-informacyjnym, wzbogaconą o mapy i zdjęcia. W publikacji znajdują się opisy 6 tras rowerowych, które swoim zasięgiem obejmują obszar gminy Purda wraz z opisem miejscowości, przez które przebiegają, opisy ciekawych miejsc przyrodniczych, legendy i ciekawostki.  Ponadto przygotowane zostały mapy i wizualizacje tras, które dostępne są w Internecie po zeskanowaniu kodu QR. 

Zadanie realizowane i współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 w ramach grantu z  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

 

Opublikowano: 30 czerwca 2020 10:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 182