(link otworzy duże zdjęcie)

"Przepiśnik warmiński" koła gospodyń z Nowej Wsi

"Przepiśnik warmiński - kuchnia południowej Warmii" to publikacja opracowana i wydana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi "Nowalijki". Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Purda i Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowej Wsi. Jego celem jest promocja cennych kulturowo tradycji kulinarnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego południowej Warmii oraz produktów i usług lokalnych, w trym gwary warmińskiej.

W ramach zadania opracowano i wydano publikację zawierającą zbiór cennych kulturowo przepisów kuchni warmińskiej wraz ze zdjęciami potraw i sposobu ich przygotowania, opis tradycji kuchni warmińskiej a także słowniczek zwrotów w gwarze warmińskiej. Zadanie realizowane i współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 w ramach grantu z  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

Czytajcie, gotujcie - wersja elektroniczna "Przepiśnika" w załączniku.

Opublikowano: 30 czerwca 2020 09:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 280

Załączniki:

przepisnik_warminski.pdf [3.46 MB]