(link otworzy duże zdjęcie)

Koronawirus: bieżące informacje

 

Od 18 maja można korzystać z hal sportowych. Z infrastruktury o charakterze otwartym może korzystać więcej osób niż dotychczas.

W hali sportowej w Marcinkowie będzie mogło trenować jednocześnie 16 osób oraz 2 trenerów.

Zasady korzystania: 

 • organizator treningów powinien zgłosić listę osób wchodzących do hali (zarządca),
 • nie można korzystać z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • można korzystać z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekować sprzęt ogólnie dostępny po użyciu,
 • obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • formułę prowadzenia zajęć określają szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych.

 Obiekty o charakterze otwartym

Zostały także zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym -  boisk i stadionów. Może tam jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.

 

13 maja - Zapowiedź zasad znoszenia obostrzeń w trzecim etapie.

 Od poniedziałku 18 maja będą otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne (przy zachowaniu ustalonych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia wymogów sanitarnych).

Mogą rozpocząć działalność lokale gastronomiczne. Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in. limit osób w lokalu, dezynfekcja stolików; maseczki oraz rękawiczki dla kucharzy i obsługi; goście mogą zdjąć maseczki przy stolikach.

Od 18 maja zwiększy się się limit pasażerów w środkach transportu publicznego do  30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Od 25 maja rząd umożliwi prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. 

Od 1 czerwca - możliwe będzie prowadzenie konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.


6 maja - Od dziś otwarte przedszkola

Od dziś – w ograniczonym zakresie - działają u nas przedszkola. Otwarcie tych placówek służy rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo rezerwujemy dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

29 kwietnia - Przedszkola otwarte od 6 maja

Przedszkola w gminie Purda będą czynne od środy, 6 maja. W tej chwili jesteśmy w trakcie dopracowywania procedur związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19. Rodzice, którzy chcą posyłać swoje pociechy do przedszkola, będą musieli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka od 6 maja.

Przedszkola zapewnią standardowe posiłki. Nie będzie zorganizowanego transportu.

Czas pracy przedszkoli:

Klewki 6.30 – 17.00

Nowa Wieś 7.00 – 16.00

Klebark Wielki 7.00 – 16.00

Butryny 7.30 – 16.30

Purda 6.30 – 16.30

Na stronach internetowych placówek będą zamieszczone informacje o procedurach i środkach bezpieczeństwa podejmowanych przez dyrektorów. Informacji można zasięgnąć również telefonicznie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie
tel. 89 512 22 95, e-mail: przedszkole-purda@wp.pl

strona www: szkolawpurdzie.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim
tel. 666 331 696, e-mail: szkola.klebark@interia.pl, strona www: szkolaklebark.superszkolna.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
tel. 89 513 38 70, e-mail: marial_59@tlen.pl, strona www: zspbutryny.edupage.org

Przedszkole w Nowej Wsi
tel. (89) 513 31 80, e-mail: j.lachacz@purda.pl

Przedszkole w Klewkach
tel. 89 512 46 62, e-mail: przedszkolejarzebinki@wp.pl, strona www: przedszkole-klewki.edupage.org

 

29 kwietnia - Zapowiedź kolejnych zmian

Kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będą znoszone od 4 maja.

➡️ Od poniedziałku 4 maja otwarte będą hotele i miejsca hotelowe.

➡️ Od 4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe, pod warunkiem zachowania zasad jak w mniejszych sklepach.

➡️ Zostaną otwarte również muzea i biblioteki, będą dostępne obiekty sportowe na wolnym powietrzu (boiska).

➡️ Od 4 maja nastąpi uruchomienie rehabilitacji i zabiegów rehabilitacyjnych (nie dotyczy to np. salonów masażu).

➡️ Od 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzję o tym podejmą organy założycielskie, będą tam obowiązywać odpowiednie wymagania sanitarne.

➡️ Osoby, które nie będą mogły wysłać dzieci w przedszkoli i żłobków, dalej będą mogły otrzymywać zasiłek opiekuńczy.


24 kwietnia Szkoły nadal zamknięte

Szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte do 24 maja - ogłosił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej.

Matury (bez egzaminu ustnego) będą odbywały się w dniach 8-29 czerwca, a 16-18 czerwca egzamin ósmoklasisty. Również szkoły wyższe będą zamknięte do 24 czerwca.

24 kwietnia GOPS w Purdzie pracuje bez zmian

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie pracuje bez zmian, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-.15.30, jednak w celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt osobistych w Ośrodku. 

W celu załatwienia spraw prosimy w miarę możliwości o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną. Tel. 89 519 50 50, faks 89 519 50 60, e-mail gopspurda@wp.plAdres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda

Za wszystkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie.


9 kwietnia Przedłużone terminy obostrzeń, egzaminy szkolne przełożone 

Od 16 kwietnia (czwartek) każdy na ulicy będzie musiał zasłaniać usta i nos. Zmianie ulegają terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego został przedłużony termin obowiązywania wszystkich dotychczasowych ograniczeń.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku, został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużone zostały również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal: 

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury. 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal: 

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego. 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal: 

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. 

Do odwołania obowiązują: 

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.


7 kwietnia Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas epidemii COVID-19

Zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Purda nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Oznacza to wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów z mocy ustawy. Jednocześnie czynności dokonane w tym okresie pozostają skuteczne.

7 kwietnia Jak wyrzucać śmieci podczas epidemii? Wytyczne

Powstały oficjalne wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii SARS-CoV-2. Są one adresowane do samorządów, osób przebywających w izolacji, zdrowych objętych kwarantanną, osób stosujących środki zapobiegawcze, takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów.

Wytyczne dla osób zdrowych
Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wcześniej zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika / worka na odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji
1. Zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem go do odbioru.
2. Osoba przebywająca w izolacji powinna umieścić odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym.
3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać.
4. Po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji powinna zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady wystawić worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa.
5. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji powinna włożyć (w rękawiczkach) worek do drugiego worka, zawiązać lub zamknąć go, a następnie zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka). Powinna też oznaczyć datę oraz godzinę zamknięcia worka.
6. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady.
7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.
8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
ZOBACZ WSZYSTKIE WYTYCZNE

 

3 kwietnia: Zakaz wstępu do lasów

W związku z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został wprowadzony tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a parki narodowe pozostają zamknięte.

Co to oznacza? 

 • od 3 do 11 kwietnia br. włącznie nie można przebywać na terenach leśnych 
 • parkingi, wieże widokowe, wiaty, miejsca na ognisko będą niedostępne 
 • miejsca do biwakowania będą niedostępne 


3 kwietnia: Maseczki dla mieszkańców gminy

Z inicjatywy prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, gminy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda oraz Stawiguda, zdecydowały o pozyskaniu maseczek ochronnych dla mieszkańców. W przyszłym tygodniu maseczki powinny trafić do Olsztyna, a następnie będą dystrybuowane w poszczególnych gminach. W momencie przekazania maseczek do naszej gminy poinformujemy Państwa o sposobie ich przekazania mieszkańcom. W gminach MOF-u weryfikacja osób przebywających na ich terenie odbędzie się na najprawdopodobniej na podstawie złożonych deklaracji dotyczących odpadów komunalnych.
Szczegóły wkrótce.

 

Szpitale zakaźne w województwie warmińsko-mazurskim

Ostróda, Szpital w Ostródzie S.A., ul. Jagiełły 1, (89) 646 06 47 (lekarze), (89) 646 06 22 (pielęgniarki)

Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A, (89) 539 34 21 (lekarze), (89) 539 34 25 (pielęgniarki)

Elbląg, Szpital miejski św. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 22, (55) 230 42 58

Giżycko, „Szpital Giżycki” Sp. z o. o., ul. Warszawska 41, (87) 429 66 91, (87) 429 66 92

Pisz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Sienkiewicza 2, (87) 425 45 65, (87) 425 46 44


2 kwietnia: Od 2 kwietnia obowiązują kolejne zakazy i nakazy w związku z epidemią. 

 • Osoby w kwarantannie podlegają całkowitej izolacji przez 2 tygodnie, jeśli taka osoba pozostaje w domu dotyczy to również wszystkich domowników.
 • Zasada dystansu społecznego: minimum 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, wyjątkiem są dzieci poniżej 13 roku życia i osoby niepełnosprawne.
 • Osoby do 18. roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą.
 • W sklepach - ograniczenia liczby klientów: maksymalnie 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia, przed wejściem trzeba zakładać rękawiczki.
 • W godzinach 10-12 sklepy, apteki i drogerie będą otwarte tylko dla seniorów.
 • Na poczcie  – maksymalnie 2 osoby na jedno okienko pocztowe.
 • Na bazarach i targowiskach - 3 osoby przy jednym straganie.
 • Zamknięte są punkty usługowe: salony fryzjerskie, kosmetyczne, rehabilitacyjne i masażu, gabinety tatuażu, zakazane są również wizyty domowe.
 • W punktach usługowych i na stacjach benzynowych pracownicy muszą dezynfekować lady i terminale płatnicze po każdym kliencie.
 • W weekendy zamknięte są wszystkie sklepy budowlane.
 • W miejscach pracy musi być zachowany dystans między stanowiskami minimum półtora metra i muszą być zapewnione środki do dezynfekcji.
 • Zakaz wstępu do parków, miejsc rekreacji.
 • Zakaz wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej dla osób poniżej 18 roku życia.
 • Zamknięte są hotele i inne miejsca noclegowe z wyjątkiem tych wyznaczonych na kwarantannę.
 • Można przemieszczać się samochodami prywatnymi w konkretnym celu.
 • W środkach komunikacji publicznej może być tylko tyle osób, ile liczy połowa miejsc siedzących.
 • Nie zmieniają się zalecenia dotyczące kościołów i zgromadzeń religijnych.

 

30 marca: Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej od 1 kwietnia

W związku z decyzją Prezydenta Olsztyna Zakład Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że z powodu epidemii wywołanej koronawirusem, od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, w dni robocze komunikacja miejska kursować będzie według rozkładu jazdy "Dni robocze wolne od nauki szkolnej".

Tym samym, uruchomienie nowej linii nr 104 zostaje czasowo wstrzymane, natomiast linia 105 kursować będzie wg rozkładu "Dni robocze wolne od nauki szkolnej" obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r.

26 marca: 

Apelujemy do właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi, aby w miarę możliwości nie dopuszczali do gromadzenia się do w obrębie sklepu osób spożywających alkohol. Przypominamy również, że na terenach publicznych picie alkoholu jest zabronione. 

Przypominamy zarządcom cmentarzy, firmom pogrzebowym oraz rodzinom zmarłych, że w pogrzebie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób, oprócz sprawujących nabożeństwo i zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.


25 marca: Sesja Rady Gminy Purda, planowana na 27 marca 2020 została odwołana.


25 marca: Urząd Gminy zamknięty dla interesantów do odwołania

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronowirusa 2019-nCoV 

do odwołania Urząd Gminy w Purdzie będzie zamknięty dla interesantów. 

Urząd Gminy pracuje bez zmian:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30; wtorek od 7:30 do 17:00 oraz w piątek od 7:30 do 14:00.

Do Państwa dyspozycji przy wejściu do urzędu jest wystawiona skrzynka podawcza w celu pozostawienia dokumentów do ich rozpatrzenia.

W sprawach kierowanych do urzędu mogą Państwo także korzystać z następujących środków komunikacji: 

1)    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP (ugpurda) 

2)    poprzez adres e-mail: ug@purda.pl 

3)    telefonicznie pod numerem: 89 512 22 23 

Urząd Stanu Cywilnego sporządzał będzie akty po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 89 522 8952.

25 marca: Zakaz przemieszcania się i zgromadzeń

Wskutek epidemii od 25 marca wprowadzono kolejne ograniczenia: zakazy przemieszczania się i zgromadzeń.

1. Wychodzenie z domu zalecane jest tylko: w drodze do i z pracy, w celu wykonania zakupów spożywczych, pomocy wolontariackiej, wyprowadzenia psa czy wizyty lekarskiej.

2. Ograniczona jest liczba pasażerów w komunikacji publicznej. Aby zachować odpowiedni odstęp między podróżującymi, połowa miejsc siedzących będzie pusta.

3. Zakaz poruszania się oznacza, że nie można przemieszczać się w grupie powyżej dwóch osób – zakaz nie dotyczy rodzin.

4. Całkowity zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób z wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny. 

5. W nabożeństwach może wziąć udział maksymalnie 5 osób (plus sprawujący nabożeństwo). 

6. Za złamanie przepisów grozić będzie 5 tysięcy złotych kary.


23 marca: Zamknięte obiekty użyteczności publicznej

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, informujemy, że niedostępne są do odwołania gminne obiekty użyteczności publicznej: wszystkie świetlice wiejskie i hala sportowa w Marcinkowie.

Prosimy o niekorzystanie także z obiektów rekreacyjnych otwartych, takich jak siłownie zewnętrzne, place zabaw, boiska sportowe, wiaty służące integracji społecznej. W trosce o zdrowie mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy: unikajcie wizyt w takich miejscach.

Przypominamy, że oprócz szkół i przedszkoli, nie działają również kluby seniora i Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców: nie lekceważmy zagrożenia!


20 marca: Pomoc sąsiedzka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie organizuje akcję pomocy sąsiedzkiej na terenie naszej gminy. Zapraszamy osoby pełnoletnie, które chą pomóc starszym, chorym czy niepełnosprawnym w trudnym okresie epidemii. Każdy z nas może wesprzeć tych, którzy są w grupie ryzyka.

Pomoc będzie polegała na przykład na robieniu zakupów spożywczych i leków. Kontakt telefoniczny w tej sprawie: Agnieszka Zygmunt-Aksiuto, 89 519 50 58.

Pomoc psychologiczna

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie i konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej dla:

personelu, pacjentów, rodzin, osób w kwarantannie, innych odczuwających psychiczne trudności w związku z epidemia koronawirusa.

Można dzwonić pod numer telefonu 730 822 320 w godzinach 9.00-21.00. Na pytania odpowiedzą wykwalifikowani psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej, psychoterapeuci.


19 marca: Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Aplikacja ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. 

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. 

Jak aktywować aplikację? 

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. 

Infolinia: tel. +48 22 165 57 44 (koszt połączenia wg cennika operatora),

e-mail: pomockwarantannadomowa@mc.gov.pl

 

17 marca: Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Purda

We wtorek, 17 marca, odbyło się zebranie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego dotyczące działań wobec zagrożenia epidemią wywołaną przez koronawirusa. Ustalono zasady obiegu informacji, realizacji zaleceń i poleceń wojewody oraz raportowania z wykonanych zadań. 

Omówiono obecne działania podjęte w celu zapobieżenia roznoszeniu się koronawirusa, jak na przykład ograniczenie dla interesantów dostępu  do Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz komunikacji elektronicznej i telefonicznej. GOPS przygotowuje procedury dotyczące pomocy osobom objętym kwarantanną. Środowiskowe Domy Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie są zamknięte, a pracownicy pozostają w kontakcie telefonicznym z podopiecznymi, w razie potrzeby pomagają. Mowa była też o zaopatrzeniu jednostek publicznych w środki odkażające i środki ochrony.


16 marca - zakończenie kwalifikacji wojskowej

W związku z epidemią koronowirusa szefowie MONi MSWiA ogłosili zakończenie kwalifikacji wojskowej w piątek, 13 marca 2020 r. Wszystkie wezwania wójtów, burmistrzów i prezydentów do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność.


 

UWAGA! Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

16 marca: KOMUNIKAT

Wójta Gminy Purda z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Purdzie

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2

informuję, że od 16 do 25 marca 2020 roku (włącznie)

Urząd Gminy w Purdzie będzie zamknięty dla interesantów.

Urząd Gminy pracuje bez zmian:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30; wtorek od 7:30 do 17:00 oraz w piątek od 7:30 do 14:00.

Do Państwa dyspozycji w wejściu do urzędu jest wystawiona skrzynka podawcza w celu pozostawienia dokumentów do ich rozpatrzenia.

W sprawach kierowanych do urzędu mogą Państwo także korzystać z następujących środków komunikacji:

1)    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP (ugpurda)

2)    poprzez adres e-mail: ug@purda.pl

3)    telefonicznie pod numerem: 89 512 22 23

 

Urząd Stanu Cywilnego sporządzał będzie akty po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 89 522 8952.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kontakty do Urzędu Gminy w Purdzie

Urząd Gminy w Purdzie i podległe jednostki pracują bez zmian, ale w zmniejszonym składzie osobowym, z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych. Zachęcamy do komunikowania się za pośrednictwem internetu:

Poczta elektroniczne: ug@purda.pl (pozostałe kontakty znajdziecie TUTAJ )

Zapraszamy do korzystania z e-usług na portalu E-USŁUGI (aby korzystać z e-usług, trzeba się zarejestrować w celu weryfikacji danych).

 

Placówki oświatowe

Przez dwa tygodnie od 12 do 25 marca przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w placówkach oświatowych będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca, br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Jednemu z rodziców dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS. Wyjaśnienia znajdziecie w artykule JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK

Więcej informacji o zamknięciu placówek oświatowych TUTAJ.

Placówki opiekuńcze

Wojewoda Warmińsko-Mazurski polecił czasowe zawieszenie działalności do 25 marca w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora (Kluby Senior+ w Patrykach i Nowej Kaletce zamknięte);

e) środowiskowych domach samopomocy (Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie zamknięty);

f) warsztatach terapii zajęciowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że od 16 do 25 marca 2020 roku (włącznie) będzie zamknięty dla interesantów.

Ośrodek pracuje bez zmian: od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30.

Do Państwa dyspozycji w wejściu jest wystawiona skrzynka podawcza w celu pozostawienia dokumentówdo ich rozpatrzenia.

Mogą Państwo także korzystać z następujących środków komunikacji:

1) poprzez adres e-mail: gopspurda@wp.pl

2) telefonicznie pod numerem: 89 519 50 58. 

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, podjęliśmy decyzję o wcześniejszych wypłatach świadczeń. 13 marca dokonaliśmy przelewów na konta bankowe następujących świadczeń: 

-        świadczenie wychowawcze, 

-        świadczenie pielęgnacyjne, 

-        zasiłek dla opiekuna, 

-        specjalny zasiłek opiekuńczy, 

-        świadczenie rodzicielskie, 

-        jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe), 

-        fundusz alimentacyjny, 

-        zasiłek stały, 

-        zasiłek okresowy, 

-        zasiłek celowy, 

-        świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informujemy, iż świadczenia: zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny, zostaną przelane na Państwa konta bankowe w momencie otrzymania przez Ośrodek środków z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – nie później niż w terminie wypłat do 20.03.2020 roku.


Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie zawiesza do odwołania wszystkie zajęcia realizowane przez GOK w Purdzie w świetlicach wiejskich.

 

Zasady higieny

1. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

2. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

3. Często myj ręce ciepłą wodą i mydłem.

4. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.

5. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeżeli wracasz z regionów zarażonych koronawirusem, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

Bądź na bieżąco

Śledź komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Sprawdzone i aktualizowane na bieżąco informacje znajdziesz TUTAJ

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci informują, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Opublikowano: 12 marca 2020 10:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2937

Załączniki:

wytyczne__postepowanie_z_odpadami_podczas_epidemii.pdf [140.25 KB]