(link otworzy duże zdjęcie)

Informacje ws. koronawirusa w powiecie olsztyńskim

Jeśli podejrzewasz, że mogłaś/eś się zarazić koronawirusem, nie zgłaszaj się do lekarza rodzinnego, ani nie jedź od razu do szpitala. Najpierw zadzwoń pod numery podane poniżej, gdzie otrzymasz instrukcje, co dalej robić. Dzięki temu zadbasz nie tylko o siebie, ale też innych (np. siedzących w poczekalni do lekarza).

Telefony dla powiatu olsztyńskiego:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie tel. 607 753 872, 693 365 322, 601 203 001
- Szpital w Ostródzie tel. 89 646 06 47.
Przypominamy też o infolinii NFZ 800 190 590.

 

Informacja na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Według zaleceń wystarczy zwykłe mydło.

Jeżeli wchodzimy do pracy, a mamy obawy, że w transporcie mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, umyjmy ręce przed przystąpieniem do pracy.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Przypominam, że zużyte chusteczki wrzucamy do koszy z odpadami zmieszanymi.

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.


Opublikowano: 06 marca 2020 13:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 487